Kontrole - Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona znajduje się w archiwum.

Lp.

Jednostka kontrolująca

Czas trwania czynności kontrolnych

Temat kontroli

1.            

KWP Poznań

20.02.2009 r.

Kontrola dot. jakości pracy komórki  techniki kryminalistycznej

2.            

KWP Poznań

24.05.2009 r.

Kontrola sposobu pełnienia służby w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia

3.            

KWP Poznań

24-25.06.2009 r.

Kontrola  w zakresie realizacji służby i zadań nałożonych na dzielnicowych i kierownika rewiru dzielnicowych w KPP w Pleszewie i PP w Gołuchowie

4.            

KWP Poznań

24-25.06. 2009

Kontrola w zakresie realizacji czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia realizowanych przez KPP w Pleszewie i PP w Gołuchowie

5.            

Patrol oficerski

KWP Poznań

24.08.2009r. 

Kontrola w ramach patrolu oficerskiego sposobu pełnienia służby w KPP Pleszew. 

6.

KWP Poznań

16.09.2010

Kontrola problemowa „Prawidłowości gospodarowania funduszem operacyjnym Policji”

7.

KWP Poznań

02.08.2011

Zasadność ponoszenia wydatków tytułu kosztów dojazdu osób uprawnionych mieszkających poza siedzibą jednostki.

8.

KWP Poznań

14-15.06.2012

Realizacja zadań służby bhp zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 2 września 1997 r. w sprawie służby BHP

9.

KGP

11.06.2013

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załątwiania skarg i wniosków. Nadzór przelożonych nad przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem akrg i wniosków.

Metryczka

Data publikacji 09.03.2013
Data modyfikacji 29.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Kołaska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kołaska KPP Pleszew
Osoba modyfikująca informację:
Monika Kołaska
do góry